Blog

Sorteo de la Copa del Mundo 2014 – FIBA

El Palau de la Música Catalana, en Barcelona, fue el escenario del sorteo de los grupos del Mundial de Basquetbol España 2014 (http://www.fiba.com/spain2014). Stereo Rent instaló dos pantallas de LEDs de 4mm (http://www.stereorent.es/index.php/es/productos/leds/pixelado/4mm/details/1266/63/leds/pixelat/4mm/ledman-u4+) de resolución de 3,36×1,92 metros, la microfonia y el Sistema de audio K-Array. 

Blog

Draw for the 2014 FIBA Basketball World Cup

The Official Draw for the 2014 FIBA Basketball World Cup (http://www.fiba.com/pages/eng/fe/14/wcm/p/index.html) took place at the Palau de la Música Catalana, in Barcelona.

Stereo Rent installed two 4mm resolution LEDs screens (http://www.stereorent.es/index.php/en/products/leds/pixels/4mm/details/1266/63/leds/pixelat/4mm/ledman-u4+) of 3,36 x1, 92 metres, the microphone and the K-Array audio system. 

Blog

Sorteig de la Copa del Món 2014 – FIBA

El Palau de la Música Catalana, a Barcelona, va ser l’escenari del sorteig dels grups del Mundial de Basquetbol d’Espanya 2014 (http://www.fiba.com/spain2014).

Stereo Rent va instal·lar-hi dues pantalles de LEDs de 4mm (http://www.stereorent.es/index.php/ca/productes/leds/pixelat/4mm/details/1266/63/leds/pixelat/4mm/ledman-u4+) de resolució de 3,36×1,92 metres, la microfonia i el sistema d’àudio K-Array.