Blog

Smart Fruit IPM International Congress

Barcelona ha sido el escenario elegido para la primera edición del Smart Fruit IPM International Congress (http://www.smartfruitcongress.cat/), por el que han pasado más de 700 asistentes por las distintas charlas sobre investigación aplicada en la mejora de la Sanidad Vegetal. Stereo Rent participó con el alquiler e instalación de los audiovisuales para la sala plenaria y las 4 salas taller: audio, vídeo y luces. Destacamos el proyector 18K Full HD (http://www.stereorent.es/index.php/es/productes/projeccio/dlp/details/1150/43/projecci%C3%93/dlp/christie-hd-18k) , realización en directo de 2 cámaras, traducción simultánea en 5 salas a 3 idiomas. 

Blog

Smart Fruit IPM International Congress

The first edition of the Smart Fruit IPM International Congress (http://www.smartfruitcongress.cat/) took place in Barcelona. More than 700 people attended to the talks about the applied investigation for the Vegetal Health improvement.

Stereo Rent participated with the renting and installation of the audiovisuals for the plenary and the workshop rooms: sound, video and lighting.

We point out the 18K Full HD projector (http://www.stereorent.es/index.php/en/productes/projeccio/dlp/details/1150/43/projecci%C3%93/dlp/christie-hd-18k), the life broadcasting with 2 cameras and the simultaneous translation in 5 rooms to 3 languages. 

Blog

Smart Fruit IPM International Congress

Barcelona ha estat l’escenari escollit per a la primera edició del Smart Fruit IPM International Congress (http://www.smartfruitcongress.cat/), pel que han passat més de 700 assistents per les diferents xerrades sobre investigació aplicada a la millora de la Sanitat Vegetal.

Stereo Rent va participar amb el lloguer i instal·lació dels audiovisuals per a la sala plenària i les 4 sales taller: àudio, vídeo i llums.

Destaquem el projector 18K Full HD (http://www.stereorent.es/index.php/ca/productes/projeccio/dlp/details/1150/43/projecci%C3%93/dlp/christie-hd-18k), la realització en directe de 2 càmeres i la traducció simultània a 5 sales a 3 idiomes.