Blog

¿Qué es un evento responsable?

Què és un esdeveniment responsable?

Un esdeveniment responsable fomenta el creixement sostenible del planeta, és a dir, posa en pràctica tot un seguit de mesures que promouen el desenvolupament ambiental, social i econòmic tant local com a nivell global. Avui en dia, són molt pocs els esdeveniments que tenen en compte aquests aspectes potser per la dificultat de desenvolupar esdeveniments que compleixin 100% els requisits de “responsable”. Sí que trobem accions aïllades sostenibles en nombrosos actes, però ¿que significa realment realitzar un esdeveniment responsable?.

Ja sigui una fira, una exposició, una conferència o qualsevol altre acte corporatiu o esportiu, la sostenibilitat de l’esdeveniment es pot complir en qualsevol d’ells. L’esdeveniment ha d’abordar criteris ecològics i ambientals i disminuir així impactes negatius. Són esdeveniments responsables aquells que promouen l’economia local, uneixen societats i cultures i reforcen els objectius de tots els involucrats en el mateix, empleats, empresa, entitats beneficiàries …

Amb un esdeveniment responsable s’aconsegueix reforçar objectius empresarials de fidelització de clients, motivació, abast social, competitivitat, desenvolupament de capacitat de l’equip de treball, millora del clima i les relacions de l’organització i augment de la visibilitat de la identitat i imatge corporativa, entre d’altres. Són molts els factors que s’han de tenir en compte a l’hora d’organitzar un esdeveniment responsable.

A nivell d’equips audiovisuals, cal utilitzar els elements de so adequats, apostar per una il·luminació LED que redueixi la despesa energètica, o quant a la publicitat comptar amb materials reciclats per a la promoció física de l’acte, entre moltes altres accions. Els resultats, sens dubte, són significatius.

Desenvolupar un esdeveniment 100% responsable requereix d’un compromís de cadascuna de les parts implicades i un treball de qualitat. L’objectiu està més que clar, disminuir l’impacte de les accions en el medi ambient.Tot i que a dia d’avui encara no abunden, els esdeveniments sostenibles es van a convertir en assignatura obligada en un futur molt proper.