Blog

Evento musical

L’organització d’esdeveniments musicals

Organitzar un esdeveniment de qualsevol tipus requereix d’una preparació planificada i al detall. Cal tenir en compte tots els aspectes necessaris que afavoreixen l’èxit de l’esdeveniment. Des de la preparació prèvia, la decoració, l’escenografia, fins als equips audiovisuals que es necessiten. Avui volem centrar-nos en l’organització d’esdeveniments musicals que el seu objectiu principal és fomentar l’aspecte lúdic de l’acte a través de la qualitat, diversió, seguretat i la creativitat de l’espectacle.

Una vegada establert el pressupost del que disposem per organitzar un esdeveniment musical, cal marcar una sèrie de directrius i un pla elaborat que inclogui aquests aspectes tècnics fonamentals en qualsevol acte d’aquest tipus. En els esdeveniments musicals, els equips de so i àudio són els principals protagonistes. És necessària tota un complexa maquinària per garantir que fins a l’últim assistent de l’acte escolti perfectament el xou. Aquest és la fi principal de l’esdeveniment i el que va a marcar l’èxit. Ja sigui en un espai obert o tancat, el públic ha de ser partícip gràcies a un so de qualitat.

La il·luminació és un altre aspecte que adquireix una gran importància, sobretot si es tracta d’actes en espais tancats o a la nit, com solen ser la majoria d’esdeveniments musicals, ja sigui concerts o festivals que s’allarguen fins a altes hores de la matinada. Cal planificar bé l’equip necessari en funció de la grandària del lloc, l’aforament, i en general les característiques tècniques de l’espai.

L‘escenografia també és un altre element clau i un factor que no s’ha de descurar. Conèixer les dimensions de l’espai per establir tot un seguit de elements que afavoreixin la creativitat de l’esdeveniment. Cal cuidar l’escenari, l’estructures emprades, el photocall posterior…

Avui dia, la tecnologia aporta aquest plus necessari que afavoreix que un esdeveniment sigui un èxit i en actes musicals ocorre encara més. Es pot apostar per multitud de possibilitats per complementar l’acte (tecnologia de video mapping, time lapse…) L’important és treure partit a aquests elements tècnics per així fomentar la diferenciació i la satisfacció dels assistents.