Blog

La experiencia del usuario, clave en cualquier evento

L’experiència de l’usuari, clau en qualsevol esdeveniment

Organitzar un esdeveniment requereix d’una planificació al detall on res es pot deixar a la improvisació. El contingut, els equips audiovisuals, l’espai, l’escenografia…Cadascun d’aquests aspectes ha de cuidar-se i integrar-se per assolir l’èxit global de l’acte. Fins aquí tot clar. No obstant això, un altre dels elements que a dia d’avui adquireix una importància clau en l’organització d’esdeveniments fa referència a l’usuari, a l’assistent o participant. Connectar amb el públic i oferir-li una gran experiència ha de ser l’objectiu principal.

Les empreses han d’oferir un contingut de qualitat, unit a una tecnologia que afavoreixi aquesta connexió i aquesta participació de l’assistent. Gràcies a això, l’experiència d’usuari es veurà reforçada i la fidelització del client augmentarà. El públic vol participar, vol provar, conèixer, discutir i compartir informació i experiència en els esdeveniments. És per això, que ha d’ocupar un lloc privilegiat, que afavoreixi el seu compromís amb la marca.

S’ha de fomentar aquesta experiència d’usuari des del minut un i fins i tot durant els dies previs a l’acte. A través de l’app de l’esdeveniment, pots crear enquestes per mesurar el nivell d’interès o alertes a correus electrònics sol·licitant opinió sobre algun dels continguts, entre altres possibilitats.

A més durant el desenvolupament de l’acte, es poden realitzar enquestes interactives, perquè els usuaris participin i interactuïn amb altres assistents, o també que puguin enviar preguntes o dubtes als propis ponents perquè hi hagi una relació bidireccional en tot moment. La tecnologia aporta aquest plus de valor a l’esdeveniment i afavoreix aquesta participació i connexió amb el públic. A més, diferenciar-te de la competència i introduir elements sorpresa són factors que també poden generar sensacions memorables en els assistents.

L’objectiu és crear una experiència única i personalitzada. Estrènyer llaços amb el client a través de diferents accions que poden afavorir l’èxit de l’esdeveniment. La tecnologia pot ajudar-te a fer-ho, i per això des de Stereo Rent volem ajudar-te a assolir una notable experiència d’usuari.