Blog

La logística, clau en els esdeveniments esportius

La logística, clau en els esdeveniments esportius

La logística fa referència al conjunt de mitjans necessaris que s’han de dur a terme per assolir un objectiu, en aquest cas parlem del desenvolupament exitòs d’un esdeveniment esportiu de qualsevol tipus d’índole. La logística és un aspecte clau en qualsevol acte però adquireix una dimensió especial en aquest tipus d’esdeveniments, ja que cada pas de l’organització ha d’estar mesurat, planificat i pensat al detall.

No importa la magnitud del mateix, l‘organització ha de ser perfecta sempre. I aquesta organització passa per tenir en compte una sèrie d’aspectes anteriors, durant i posteriors a l’esdeveniment. Si es tracta, per exemple d’una carrera, cal escollir el lloc, mesurar-lo, certificar-ho, desenvolupar les inscripcions, els mitjans i els formularis necessaris, preparar els kits per als participants, els trofeus o medalles, el material gràfic i els comunicats pels mitjans, els equips audiovisuals, de so, pantalles, projectors, escenografia, stands, els llocs d’hidratació, guarda-roba, banys… La llista de tasques és immensa i tot ha d’estar planificat amb precisió i garantia. Només d’aquesta manera l’èxit podrà aconseguir-se.

La logística prèvia a l’esdeveniment és la part més important. D’aquesta fase depèn tot el desenvolupament i les etapes posteriors. Durant la carrera, l’important de l’acte serà l’equip de temps i cronometratge, els jutges, el personal necessari per al seguiment del circuit tant en el lloc com en les xarxes socials. I finalment, la tercera fase fa referència a informes per diferents patrocinadors, comunicats per mitjans i enquestes de satisfacció per als participants.

És important que l’espectador pugui seguir amb detall tot el que està passant. Per a això són de gran ajuda les nostres pantalles muntades sobre camió. Fàcils d’instal·lar i amb gran definició. Imprescindibles en esdeveniments esportius a l’aire lliure. Des de Stereo Rent posem a disposició del client tots els mitjans necessaris per organitzar un esdeveniment exitòs i de garanties.