Blog

Los puntos fuertes del streaming

Els punts forts del streaming

Comptar en un esdeveniment amb tecnologia streaming és un plus a tenir en compte per a la difusió i visibilitat de l’acte. Retransmetre un esdeveniment de qualsevol tipus en directe està avui dia a l’abast de qualsevol empresa i no només les grans companyies poden dedicar el seu pressupost a això. El streaming afavoreix l’abast de l’esdeveniment multiplicant les seves possibilitats i moltes persones poden ser partícips del mateix a través de la xarxa. L’important és comptar amb els equips i la tecnologia necessària que ens permeti dur a terme aquesta retransmissió.

A l’hora de contractar un servei de streaming, cal tenir en compte una sèrie d’aspectes. En primer lloc, és important establir el nombre de fonts que es vol retransmetre, pot ser des del directe de càmera fins a altres presentacions alternatives que puguin seguir els usuaris. A més, és clau definir la qualitat que volem oferir tant per al vídeo com per l’àudio. Les empreses han de ser conscients de la tecnologia que volen oferir i han de donar-li molta importància a aquest aspecte, ja que per oferir un streaming de baixa qualitat, és millor no comptar amb aquesta eina. La qualitat és la clau del servei. També cal tenir en compte el nombre d’usuaris que poden connectar-se de forma simultània a través de la plataforma, i estudiar els canals que necessitem per retransmetre l’esdeveniment.

És clau a més fomentar la participació dels usuaris. difondre l’ús de l’eina pels mitjans i xarxes socials i afavorir la interacció a través d’internet. El streaming és un servei que actualment s’ha estès de manera global i retransmetre un esdeveniment en directe pot marcar la diferència amb la competència i afavorir l’èxit final de l’acte. Augmenta la visibilitat, l’abast, la difusió i impulsa les possibilitats de la teva empresa.

Una eina molt útil que destaca per la immediatesa i afavoreix la comunicació de les empreses. Des de Stereo Rent comptem amb equips d’última tecnologia que et van a permetre així multiplicar el potencial del teu esdeveniment i de la teva marca.