Blog

EL después de un evento

El “després” d’un esdeveniment per a l’empresa

A l’hora de desenvolupar un esdeveniment, el treball no acaba amb la realització del mateix. És aquí quan dóna començament una altra part molt important on el client mesura l’eficàcia i projecció del mateix. Quan l’acte s’ha acabat, és fonamental valorar els objectius aconseguits. És hora de conèixer i analitzar les reaccions del públic, les interaccions i relacions creades tant en l’esdeveniment com a través de les xarxes socials, en els mitjans o analitzar els nous contactes obtinguts, entre altres aspectes.

Mesurar l’èxit d’un esdeveniment és tan important com la seva planificació i desenvolupament. És la fase d’avaluació la que permet mesurar la tornada de la inversió per comprovar si ha estat l’adequat. Però la pregunta clau és, què aconsegueix o pot aconseguir una empresa després d’un esdeveniment? La resposta és molt àmplia: un major impacte social a través de les xarxes socials i mitjans, credibilitat, consolidació, rellevància…

Els esdeveniments són clau per apropar-te al teu públic, és una de les principals aportacions. Interactuar i desenvolupar una relació bidireccional amb potencials clients és vital per al creixement i desenvolupament de l’empresa. Gràcies als esdeveniments, augmentarà la teva base de dades i les teves vendes s’incrementaran en funció de l’èxit aconseguit.

A més, aquesta fase de l’esdeveniment permet analitzar errors i encerts per així aplicar-los en propers actes. Avaluar l’organització, la distribució, el treball del personal, la seva actitud, el tracte atorgat al client, la imatge transmesa… Són aspectes que han d’examinar-se a posteriori. Es tracta d’una situació d’anàlisi molt important que permetrà a l’empresa enfocar i optimitzar el seu projecte de cara al futur. A més, és recomanable examinar l’opinió dels diferents participants (empleats, públic, proveïdors, mitjà de comunicació…) a través d’enquestes online, ja que les seves valoracions són de gran utilitat per a l’empresa.

És important analitzar d’un en un els objectius que s’havien plantejat a l’inici i comprovar si s’han complert o no. Avaluar tots aquests aspectes aporta a l’empresa coneixement del sector, de la competència i sobretot, li permet millorar, ajustar o proposar noves opcions de futur.