Blog

Christie HD 20K

Since september we have 3 new units of Christie HD 20K projector.

We also have all the rank of lenses. 

Blog

Christie HD 20K

Des de setembre comptem amb 3 unitats noves del projector Christie HD 20K de la serie J.

També comptem amb tot el rang d’òtiques necessàries.