Blog

Acto de Graduación UPF

Acaba el año y los alumnos de la UPF reciben los diplomas de final de carrera. Stereo Rent repite la instalación audiovisual y conducción del evento. Pantalla de LEDs de 6mm, directo de video, sonido y luces para el total seguimiento de éste. 

Blog

Acto de Graduación UPF

«The academic year is at an end and the UPF students receive their diplomas. Stereo Rent repeats the installation of audiovisual equipment and running of the event. 6mm LEDs screen, live video, sound and lightning to follow the full ceremony.

« 

Blog

Acte de Graduació UPF

Acaba l’any i els alumnes de l’ UPF reben els diplomes de final de carrera. Stereo Rent repeteix la instal·lació audiovisual i conducció de l’event. Pantalla de LEDs de 6mm, directe de video, so i llums pel total seguiment d’aquest.