Blog

La importancia del diseño en los eventos

La importància del disseny en els esdeveniments

El disseny es defineix com una activitat creativa, un esquema de configuració o un procés que té com a finalitat projectar una sèrie d’objectes, serveis i productes de forma estètica i atractiva. És crear imatges d’alguna cosa que després vas a posar en pràctica. I a l’hora de parlar d’esdeveniments, el disseny adquireix una gran importància ja que fa referència a la imatge prèvia i a l’esquema creat per a l’acte. Si bé són importants els elements tècnics, la il·luminació, l’escenografia o el so, el disseny ho és fins i tot més. Està un graó per damunt ja que fa referència a una imatge global. És un concepte que engloba tots aquests aspectes i li donen vida i forma a cadascun d’ells fent-los formar part de el “tot”.

A l’hora d’organitzar un esdeveniment, el primer en el que has de pensar és en el disseny, en el concepte que vols crear i com aquest concepte va a crear la imatge visual i emocional de l’acte. L’evolució de les tecnologies i les xarxes socials influeixen de forma clara a la planificació, organització i desenvolupament dels esdeveniments, i per tant també en el disseny, que haurà d’adaptar-se al món en el qual vivim. El disseny estableix les directrius que han de dur-se a terme en cadascun dels aspectes d’un acte, marca la decoració, la col·locació dels elements i del personal.

La planificació és una de les claus d’un esdeveniment, però el disseny és la forma i ha d’acaronar-se i cuidar-se. És la línia de colors, és el caràcter i estil de l’acte, és el to i l’estructura… El disseny ha d’aconseguir que tots els diferents elements de l’esdeveniment es conjuguin a la perfecció i transmetin coherència. Aquí resideix l’èxit. I és fonamental que les empreses comptin amb un bon disseny a l’hora de crear un acte, ja que aquest reflectirà la seva identitat i transmetrà el valor de la marca a tots els assistents.