Blog

Ejemplo de Edge Blending en un evento

Alta definició i qualitat amb el Edge Blending

L’important a l’hora de desenvolupar un esdeveniment és escollir el sistema de projecció adequat. Les pantalles més convencionals compleixen la seva funció per a diferents esdeveniments d’una grandària més reduïda o de capacitat mitjana, però l’avanç de les tecnologies és imparable i els formats i grandàries de les pantalles van evolucionant de forma constant. La tendència està clara i és fer cada vegada més grans i de major qualitat les estructures. Per això, quan es tracta de desenvolupar actes a gran escala, de gran envergadura i amb un important nombre d’assistents, el sistema més adequat a utilitzar es denomina Edge Blending.

Es tracta d’un multiprojector, enfocat a congressos o a diferents esdeveniments audiovisuals que requereixen d’un gran impacte a nivell d’imatges, de gran qualitat i en gran format. El Edge Blending el que permet és utilitzar diversos projectors alhora, emetent de forma simultània per així crear una gran pantalla amb una imatge d’alta definició. A més, es genera una alta lluminositat a través d’un sistema que, en una part central, uneix les imatges que provenen de cada projector.

D’aquesta forma aconseguim una visió completa en unir les diferents imatges que surten dels projectors. A més, existeixen diferents formats d’imatge segons el nombre de dispositius que s’utilitzin i els projectors també poden ser de molts tipus. Es poden col•locar en columna, en forma de matriu o fins i tot podem posar els projectors en fila. El que permet aquest sistema és una exhibició visual amb una gran imatge composta pels múltiples dispositius que utilitzem.

Una solució perfecta per oferir presentacions en alta resolució i visualment espectaculars, per així, assegurar l’èxit de l’esdeveniment davant un important nombre d’assistents.